Algemene voorwaarden

Acceptatie gebruiksvoorwaarden

Roban Trucks verschaft zich het recht om updates of aanpassingen door te voeren in de gebruiksvoorwaarden zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Door uzelf toegang te verschaffen tot deze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoeken wij u deze website verder niet te bezoeken of te gebruiken.

Voor u als gebruiker is het verboden om te proberen om onbevoegde toegang tot diensten, andere accounts, computersystemen of netwerken aangesloten op een Roban Trucks  server door middel van hacking, password mining of andere middelen te verkrijgen.

De functies en diensten op de Roban Trucks site is voorzien op de "as is" en "zoals beschikbaar" basis, en wij nemen hierbij uitdrukkelijk afstand van alle garantie behalve garanties die uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden vermeld zijn.         
Met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van voorwaarden, kwaliteit, duurzaamheid, prestaties, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Alle dergelijke garanties, representaties, voorwaarden, ondernemingen en andere voorwaarden worden hierbij uitgesloten.
Van enig deel van de informatie of materiaal verkregen via de website dient u niet te kopiëren, reproduceren, opnieuw compileren, decompileren, demonteren, reverse-engineeren, distribueren, publiceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, uploaden of een afgeleide te maken, te verzenden, communiceren of op enigerlei andere wijze te exploiteren.

Roban Trucks is niet verplicht toezicht te houden op de communicatiediensten (de diensten kunnen bevatten e-mail diensten, nieuwsbrief, vertel uw vriend en/of andere bericht- of communicatievoorzieningen faciliteiten ontworpen om te communiceren met ons, u, of anderen). Roban Trucks behoudt echter het recht om materialen die, via de Communicatiedienst te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken verwijderen.
Roban Trucks behoudt zich het recht om uw toegang tot enige of alle communicatiediensten te beëindigen op elk gewenst moment, zonder mededeling, voor welke reden dan ook.
Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van het Nederlandse rechtsgebied alleen ongeacht zijn conflict van wetsbepalingen.

Roban Trucks geeft geen verklaringen of garantie over de geldigheid, nauwkeurigheid, juistheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, stabiliteit, en/of andere problemen met de informatie, producten en diensten verstrekt behalve garantie uitdrukkelijk vermeld in deze gebruiksvoorwaarden. Wij adviseren u contact op te nemen met onze verkoopafdeling om meer informatie te vergaren met betrekking tot garantievoorwaarden voordat u een product aanschaft via deze website. 

Roban Trucks is niet verantwoordelijk voor vertraging in de scheepvaart of een andere eenheid die door u gekocht/besteld is. Maar we trachten u altijd te helpen bij problemen, als het onder onze controle valt.
Klanten van Roban Trucks zijn verantwoordelijk voor alle termen van de gebruiksvoorwaarden van de transacties uitgevoerd op, door of als gevolg van gebruik van de site, inclusief, zonder beperking, de voorwaarden met betrekking tot betaling, rendement, garantie, verzendkosten, verzekering, kosten, belastingen, titel, licenties, boetes, vergunningen, behandeling, vervoer en opslag.


Onder geen enkele omstandigheid is Roban Trucks aansprakelijk voor een vertraging, storing of onderbreking van de inhoud of geleverde diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks uit handelingen van aard, krachten of oorzaken buiten haar redelijke controle, inclusief en zonder beperking, internet storingen, computer, telecommunicatie of eventuele andere apparatuur storingen, elektrische stroomstoringen, stakingen, arbeid geschillen, rellen, opstanden, burgerlijke onlusten, tekort aan arbeid of materialen , branden, overstromingen, stormen, explosies, overmacht, oorlog, regeringsacties, orden van binnenlandse of buitenlandse rechtbanken of tribunalen of niet-nakoming van derde partijen ontstaan.
Roban Trucks reserveert de rechten van elke fraude/onvolledige bestelling zonder enige voorafgaande bezorging in schriftelijke of mondelinge afspraak te annuleren. In geen enkel geval is Roban Trucks niet aansprakelijk voor enige terugbetaling tegen elke aankoop gemaakt behalve uitdrukkelijke garantie vermeld in de gebruiksvoorwaarden.

Wanneer u deelneemt aan een dienst dient u ons te voorzien van informatie over uzelf en/of producten en diensten zoals vermeld. U verleent ons de exclusieve rechten in al deze informatie, en alle informatie afgeleid of gegenereerd op basis van het, in alle bestaande of toekomstige media. Deze rechten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het recht om uw gegevens en informatie overal, te zoeken en weer te geven, in overeenstemming met onze privacy policy, opnieuw in te pakken en het verkopen aan iemand om welke reden dan ook.
Zoals gebruikt in dit lid, informatie omvat, maar is niet beperkt tot gegevens, tekst, foto's, tekeningen, geluidsopnames, feedback, en alle andere informatie of gegevens weergegeven of gepresenteerd in verband met uw aanbiedingen met ons.

Roban Trucks behoudt zich het recht om ten allen tijde informatie vrij te geven als Roban Trucks zich noodzakelijk acht om te voldoen aan toepasselijk recht, een verordening, juridische procedure of overheidsaanvraag, ook om informatie te bewerken, weigeren of te plaatsen of om informatie of materialen in zijn geheel of gedeeltelijk naar goeddunken van Roban Trucks te verwijderen van de website. Zie de privacyverklaring met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

Als de informatie in uw registratie of web mail die u verstrekt onwaar is behoudt Roban Trucks zich het recht om uw account te beëindigen.

Alle rechten die in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.

Find the perfect vehicle for your needs