Privacy

Privacy

Privacybeleid

1. Introductie
1.1 Wij zijn toegewijd aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers; in dit beleid leggen we uit hoe wij uw omgaan met uw persoonlijke informatie.
1.2 Wij vragen u akkoord te gaan met ons gebruik van cookies overeenkomstig met de voorwaarden van dit beleid wanneer u onze website voor het eerst bezoekt. / Met behulp van onze website, en akkoord te gaan met dit beleid, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies overeenkomstig in de voorwaarden van dit beleid.

2. Verzamelen van persoonlijke informatie
2.1 Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken:

(a) de informatie over uw computer en uw bezoeken naar en gebruik van deze website (inbegrepen uw IP-adres, geografische locatie, browser type en versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, lengte van bezoek, pageviews en website navigatiepaden)
(b) informatie die u aan ons verstrekt bij de registratie met onze website (waaronder uw e-mailadres);
(c) informatie die u verstrekt bij het invullen van uw profiel op onze website (inclusief de naam en de details van uw bedrijf)
(d) informatie die u aan ons verstrekt met het oog op u te abonneren op onze e-mailberichten en/of nieuwsbrieven (met inbegrip van uw bedrijf naam en email adres)
(e) informatie die u aan ons verstrekt bij het gebruik van de diensten op onze website, of die wordt gegenereerd in de loop van het gebruik van deze diensten (met inbegrip van de timing, de frequentie en de patroon van gebruik)
(f) informatie met betrekking tot alle aankopen die u maakt van onze goederen / diensten / goederen en/of diensten of eventuele andere transacties die u via onze website (met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) 
(g) informatie die u op onze website voor publicatie op het internet plaatst (met inbegrip van de foto's en de inhoud van uw berichten)
(h) de informatie inbegrepen of met betrekking tot elke communicatie die u aan ons doorstuurt via onze website (met inbegrip van de communicatie-inhoud en metagegevens die zijn gekoppeld aan de mededeling)
(i) andere persoonlijke informatie die u wilt verzenden via ons.

2.2 voordat u aan ons de persoonlijke gegevens van een andere persoon openbaart, moet u die persoon toestemming vragen voor zowel de openbaarmaking en de verwerking van deze persoonsgegevens overeenkomstig met dit beleid.

3. Gebruik van persoonlijke informatie
3.1 Persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft via onze website zal worden gebruikt voor de doeleinden die in dit beleid of op de relevante pagina's van de website staan beschreven. 
3.2 Wij kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor:

(a) het beheren van onze website en bedrijf
(b) onze website voor u personaliseren
(c) uw gebruik van de services inschakelen, beschikbaar op onze website
(d) het sturen van uw goederen gekocht via onze website
(e) verklaringen, facturen en aanmaningen naar u sturen, en het verzamelen van betalingen van u
(f) het sturen van niet-marketing commerciële communicatie
(g) het sturen van e-mailmeldingen die u specifiek aangevraagd hebt
(h) het sturen van marketingcommunicatie met betrekking tot onze business of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derden waarvan wij denken dat van belang kan zijn voor u, door post of, waar wij uitdrukkelijk overeengekomen zijn, per e-mail of gelijkaardige technologie (u kunt ons te allen tijde informeren als u niet de marketingcommunicatie niet langer nodig vindt om te ontvangen)
(i) het bieden, aan derden partijen, van statistische informatie over onze gebruikers (maar die derde partijen kunnen niet gebruikt worden om een individuele gebruiker van die informatie te identificeren)
(j) omgaan met vragen en klachten van of over u met betrekking tot onze website
(k) onze website veilig houden en voorkomen van fraude
(l) naleving van de voorwaarden en de voorwaarden voor het gebruik van onze website

3.3 Indien u persoonlijke gegevens voor publicatie op onze website verzendt, zullen wij deze publiceren en die informatie op andere manieren gebruiken overeenkomstig in de licentie u aan ons verleent. 
3.4 uw privacy-instellingen kunnen worden gebruikt voor het beperken van de publicatie van uw informatie op onze website, en kunnen worden aangepast met behulp van privacy controles op de website.
3.5 wij zullen niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming, uw persoonlijke informatie leveren aan een derde partij of een andere voor hun derde partij, voor directe marketingdoeleinden
3.6 alle financiële transacties van onze website worden afgehandeld via overschrijving. Wij zullen informatie delen met onze bank alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking van u betalingen, terugbetaling van dergelijke betalingen en behandelen van klachten en vragen met betrekking tot dergelijke betalingen en terugbetalingen.

4. Openbaarmaking van persoonlijke gegevens
4.1 wij kunnen uw persoonsgegevens openbaren aan een van onze medewerkers, agenten, verzekeraars, professionele adviseurs, agenten, leveranciers of onderaannemers voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden in dit beleid omschreven.
4.2 Wij kunnen uw persoonlijke informatie aan een lid van onze groep van bedrijven bijvoorbeeld dochterondernemingen, onthullen voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden in dit beleid omschreven.
4.3 Wij kunnen uw persoonlijke informatie verstrekken:

(a) in de mate dat we zijn verplicht om dit te doen door de wet
(b) in verband met een lopende of toekomstige gerechtelijke procedure
(c) om het grondvesten, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen voor de toepassing van preventie van fraude en het verminderen van kredietrisico)
(d) aan de koper (of kandidaat-koper) van een product dat wij verkopen(of overwegen te verkopen) 
(e) voor elke persoon die redelijkerwijs van toepassing kan zijn op een rechter of andere bevoegde autoriteit voor openbaarmaking van persoonlijke gegevens waar, naar onze redelijke mening, dergelijke rechterlijke of andere instantie redelijk volgorde openbaarmaking van persoonlijke gegevens. 

4.4 Behoudens het bepaalde in dit beleid, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken

5. Internationale data-transfers
5.1 informatie die we verzamelen kan opgeslagen en verwerkt en overgedragen worden tussen een van de landen waarin wij opereren zoals het gebruik van de informatie overeengekomen is in dit beleid
5.2 persoonlijke informatie die u voor publicatie op onze website aanbied of publiceert op onze website is mogelijk beschikbaar, via het internet, over de hele wereld. Wij kunnen het gebruik of misbruik van dergelijke informatie door anderen niet voorkomen
5.3 u gaat uitdrukkelijk akkoord met de overdracht van persoonlijke gegevens die in deze sectie 5 is beschreven

6. Behoud van persoonlijke gegevens
6.1 in dit gedeelte 6 beschrijven wij onze gegevens bewaarbeleid en procedure, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens.
6.2 persoonlijke gegevens die we voor elke doeleinde(n) verwerken worden niet bewaard voor langer dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.
6.3 zonder afbreuk te doen aan sectie 6.2, zullen wij gewoonlijk persoonsgegevens verwijderen die vallen binnen de genoemde datum/tijd in de hieronder omschreven categorieën
6.4 Onverminderd de andere bepalingen van deze sectie 6 bewaren wij documenten (inclusief elektronische documenten) die persoonsgegevens bevatten:

(a) in de mate dat we zijn verplicht om dit te doen door de wet
(b) als wij geloven dat de documenten relevant zijn voor een lopende of toekomstige gerechtelijke procedure mogen; en
(c) om het grondvesten, uitoefenen of verdedigen van onze wettelijke rechten (met inbegrip van het verstrekken van informatie aan anderen voor de toepassing van preventie van fraude en het verminderen van kredietrisico)

7. Beveiliging van persoonlijke gegevens
7.1 Wij zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen nemen om te voorkomen dat er verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens geleden wordt
7.2 wij slaan alle persoonlijke informatie die u op onze veilige servers (wachtwoord - en firewall-beschermd verschaft) plaatst
7.3 alle elektronische financiële transacties aangegaan via onze website zullen worden beschermd door encryptie-technologie
7.4 u erkent dat de overdracht van informatie via het internet inherent onzeker is, en wij niet instaan voor de veiligheid van gegevens die worden verzonden via het internet
7.5 u bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt voor toegang tot onze website; Wij zullen u niet vragen om uw wachtwoord (behalve wanneer u op onze website inloggen)

8. Amendementen
8.1 Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren
8.2 u dient deze pagina af en toe te controleren om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid
8.3 wij kunnen u op de hoogte van wijzigingen in dit beleid [per e-mail of via de privé berichten systeem op onze website].

9. Uw rechten
9.1 u gelasten ons om u te voorzien geen persoonlijke informatie die wij over u; verstrekken van deze informatie zal worden onderworpen aan:
(a) de betaling van een vergoeding en
(b) de levering van passend bewijs van uw identiteit (voor dit doel, accepteren wij meestal een fotokopie van uw paspoort gecertificeerd door een advocaat of bank, vermeerderd met een origineel exemplaar van een energierekening die uw huidige adres aantoont).
9.2 Wij kunnen persoonlijke informatie onthouden die u verzoekt voor zover toegestaan door de wet
9.3 u kunt ons op elk gewenst moment gelasten voor het niet verwerken van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.
9.4 in de praktijk zal u bij voorbaat meestal uitdrukkelijk instemmen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketing doeleinden, of wij zullen u van een mogelijkheid voorzien om u te kunnen afmelden voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

10. Websites van derden
10.1 Onze website bevat hyperlinks naar, en details van websites van derden
10.2 we hebben geen controle over, en zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en de praktijken van derde partijen.

11. Bijwerken van gegevens
11.1 laat het ons weten als de persoonlijke informatie die wij over u hebben moet worden gecorrigeerd of bijgewerkt.

12. Cookies
12.1 onze website maakt gebruik van cookies
12.2 een cookie is een bestand met een identifier (een tekenreeks van letters en cijfers) dat is verzonden door een webserver naar een webbrowser en is opgeslagen door de browser. De identifier wordt vervolgens teruggestuurd naar de server telkens wanneer die de browser een pagina bij de server opvraagt.
12.3 cookies kunnen ofwel "persistent" cookies of "session" cookies worden: een blijvende cookie zal worden opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij deze door de gebruiker zijn verwijderd vóór de uiterste gebruiksdatum; een sessie-cookie, aan de andere kant, zal vervallen aan het eind van de sessie van de gebruiker, wanneer de internetbrowser wordt afgesloten.
12.4 cookies bevatten geen meestal gegevens waardoor een gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd, maar persoonlijke informatie die wij opslaan over u kan worden gekoppeld aan de informatie opgeslagen en uit cookies verkregen.
12.5 we gebruiken [alleen sessiecookies / alleen permanente cookies / zowel sessie als permanente cookies] op onze website.

 

13. Onze details


13.1. deze website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Roban Trucks
13.2 wij zijn in Nederland ingeschreven onder KvK nummer NL002449520B68, en onze maatschappelijke zetel is in de stad van Eindhoven in Nederland
13.3 onze hoofdvestiging is op de Grenoblelaan 5, postcode 5627GE, stad Eindhoven in Nederland.

13.4 u kan ons contacteren door te schrijven naar het werkadres gegeven boven, via ons website contact formulier, per e-mail naar info@robantrucks.com of telefonisch op +31684016184

Find the perfect vehicle for your needs